Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2020

3. 9. Αναγωγή στην κλασματική μονάδα.

 Δείτε στα:

http://users.sch.gr/enoch/mathe/21/index.html


3. 8. Διαίρεση κλασμάτων.

 Δείτε στα:

http://users.sch.gr/enoch/mathe/20/index.html

Κάνω τις διαιρέσεις στο :

http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=28


Διαιρώ κι απλοποιώ στο:

https://www.mathplayground.com/fractions_div.html


3. 7. Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα - Αντίστροφοι αριθμοί.

 Δείτε στα:

http://users.sch.gr/enoch/mathe/19/index.html
Ο εκατομμυριούχος :

http://www.math-play.com/Multiplying-Fractions-Millionaire/Multiplying-Fractions-Millionaire-Game_html5.html

Πέναλτι στο :

http://www.math-play.com/soccer-math-multiplying-fractions-game/multiplying-fractions-soccer-game_html5.html3. 6. Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων.

 Δείτε στα :

http://users.sch.gr/enoch/mathe/18a/index.html3. 5. Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων.

Δείτε στα:

http://users.sch.gr/enoch/mathe/17/index.html
Σκάω τα μπαλόνια ξεκινώντας από το μικρότερο. :

https://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/Balloons_fractions1.htm
3. 4. Ισοδυναμία κλασμάτων - απλοποίηση κλασμάτων.
 


Ομαδοποιώ τα ισοδύναμα στο :

https://www.mathplayground.com/Triplets/index.html


Πετυχαίνω τα σωστά ισοδύναμα στο:

https://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/equivalent_fractions_shoot.htm
Επέλεξε το σωστό ισοδύναμο στο :

https://www.softschools.com/math/fractions/equivalent_fractions/games/
3. 3. Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης.

 Δείτε στο :

http://users.sch.gr/enoch/mathe/15/index.html


3. 2. Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας.

 Δείτε στα :

http://users.sch.gr/enoch/mathe/14/index.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-fraction/latest/build-a-fraction_el.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-matcher_en.html


3. 1. Οι κλασματικοί αριθμοί.

 Δείτε στο :

http://users.sch.gr/gregzer/M/M-E/%CE%9F%CE%B9%20%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CE%AF/index.htmlhttps://atheo.gr/yliko/math/kla/index.html


http://users.sch.gr/enoch/mathe/13/index.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/build-a-fraction/latest/build-a-fraction_el.html


https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-intro/latest/fractions-intro_el.html