Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

kstskollias 2017-18


8. 6. Εφημερίδες και περιοδικά μας ενημερώνουν.

Εφημερίδες και περιοδικά στο :
https://e-meleti.eduportal.gr/mtpc/mtpc_h06_cloze/index.html


8. 5. Το διαδίκτυο, ένας πολύπλοκος κόσμος.

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο στο :
https://e-meleti.eduportal.gr/mtpc/mtpc_h05_web-quiz/index.html
8. 4. Μπροστά στην τηλεόραση.

Σήματα καταλληλότητας των τηλεοπτικών προγραμμάτων στο :
https://e-meleti.eduportal.gr/mtpc/mtpc_h04_tv_signs/index.html
8. 3. Ενημέρωση με χίλιους τρόπους.

Μετάδοση από δορυφόρο στο :
https://e-meleti.eduportal.gr/mtpc/mtpc_h03_tv_quiz/index.html

Προσθήκη λεζάντας

8. 2. Ξεπερνούμε τις δυσκολίες στην επικοινωνία.

Το δακτυλικό αλφάβητο στο :
https://e-meleti.eduportal.gr/mtpc/mtpc_h02_ab_fingergr/index.html
8. 1. Οι άνθρωποι επικοινωνούμε.

Παιχνίδι αποκωδικοποίησης στο :
https://e-meleti.eduportal.gr/?page_id=33Επικοινωνούμε με εκφράσεις στο :
https://e-meleti.eduportal.gr/mtpc/mtpc_h01_epikoinonia_photos/index.html

Επικοινωνούμε με ή χωρίς λέξεις στο :
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3515Επικοινωνούμε με σύμβολα στο :
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3574


10. 6. Η τέχνη των Μυκηναίων.

10. 5. Η θρησκεία και η γραφή των Μυκηναίων.