Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

4. 5. Τα φυτά και το περιβάλλον τους

Ο πλάτανος και το πεύκο :
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/35554. 4. Κατηγορίες φυτών

4. 3. Ο βλαστός, τα φύλλα και οι ρίζες των φυτών

4. 2. Φυτά του τόπου μας (β)

4. 1. Φυτά του τόπου μας (α)

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

4. 3.Η Αργοναυτική εκστρατεία

4. 2. Πελίας και Ιάσονας

4. 1. Ο Φρίξος, η Έλλη και το χρυσόμαλλο δέρας