Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

2. 4. Πολλαπλασιασμός διψήφιου με μονοψήφιο αριθμό

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση 1 στο :
http://www.jele.gr/activity/c/math/mathC025.swfΠολλαπλασιασμός και διαίρεση 2 στο :
http://www.jele.gr/activity/c/math/mathC026.swf


Πολλαπλασιασμός και διαίρεση 3 στο :
http://www.jele.gr/activity/c/math/mathC027.swfΠολλαπλασιασμός 1 στο :
http://www.mathplayground.com/multiplication03.html


Πολλαπλασιασμός 2 στο :
http://www.mathplayground.com/ASB_PenguinJumpMultiplication.html
Πολλαπλασιασμός 3 στο :
http://www.mathplayground.com/ASB_TugTeamMultiplication.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου