Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018

Β 3. 2. Μικρομαγειρέματα

Π.χ.:
πρόσωπο
Προστακτική ενεστώτα
Προστακτική αορίστου
γράφω
β’ εν.
β’ πλ.
γράφε
γράφετε
γράψε
γράψτε
σκουπίζω
β’ εν.
β’ πλ.
σκούπιζε
σκουπίζετε
σκούπισε
σκουπίστε
αγαπώ
β’ εν.
β’ πλ.
αγάπα
αγαπάτε
αγάπησε
αγαπήστε

Δείτε στο : ,στο :και ... :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου